2. Pôstna nedeľa

25.02.2018 

LITURGICKÝ KALENDÁR

  1. MAREC: Tretia pôstna nedeľa

        Dnes je zbierka 3×3 na energie strediska. Vďaka za vašu podporu.

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA STREDOŠKOLÁKOV

         V týchto dňoch prebiehajú duchovné cvičenia chlapcov a dievčat stredoškolákov. Pamätajme na nich v našich modlitbách. Ďakujeme.

KALČETOVÝ TURNAJ

         Včera sa naši chlapci z oratória zúčastnili kalčetového turnaja v Prešove. Mladší obsadili pekné 4. miesto a starší 4. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

KOMUNITNÁ REVÍZIA

         Budúci týždeň v stredu odchádza naša komunita bratov aj sestier na polročnú revíziu. Sväté omše budú zastupovať vo štvrtok bratia saleziáni z Kalvárie a v nedeľu dominikáni a karmelitáni. V piatok sv. omša v stredisku nebude, podobne ani štvrtková adorácia po svätej omši. Toto naše pracovné stretnutie zverujeme do vašich modlitieb.

 MODLITBA VEŠPIER V NEDEĽU

         Z dôvodu našej neprítomnosti v stredisku nebudú dnešnú a budúcu nedeľu ani vešpery s mladými. Vďaka za porozumenie.

UPRATOVANIE

         O týždeň v sobotu 3. 3 upratujú rodiny Durová a Rendošová. O dva týždne 10. 3 upratuje rodina Pilcová . Ďakujeme vopred.

VYHLÁSENIE PREDSTAVITEĽOV KRESŤANSKÝCH CIRKVÍ

         Na nástenke vo vestibule si môžete prečítať vyhlásenie predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku k tzv. Istanbulskému dohovoru.

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE MANŽELOV

         Do pozornosti dávame duchovné cvičenia pre manželov, ktoré sa uskutočnia 15. – 18. 3 2018 v Dolnom Smokovci. Prihlasovať sa môžete zapísaním na papier vo vestibule alebo mailom. Bližšie informácie nájdete na plagáte vo vestibule.

VEĽKONOČNÝ SPEV

         Od dnešného dňa budú bývať každú nedeľu nácviky spevu na Veľkonočné sviatky. Chceme takto začať skôr, aby sme všetko stihli v pokoji. Preto pozývame viacerých záujemcov zapojiť sa do prípravy. Dnes bude nácvik spevu dole v kaplnke, keďže v hudobnej miestnosti nacvičujú deti.