Oslava 9. výročia založenia Troch hôrok

Štvtkový večer podľa miestnych zvyklostí mávajú stredoškoláci na Troch hôrkach stretká. Štvrtok 22.2. však bol trochu iný. Namiesto rozlezenia sa do klubovní stredoškoláci obsadili čajovňu. Rozlosovali sa do skupín a posadali si spolu okolo stolov. Oslava 9. výročia založenia Troch hôrok mohla začať.

Úvodný bod programu patril informačnému bloku a predstaveniu strenny na rok 2018. Po nich nasledoval kvíz „Spoznaj saleziána alebo saleziánku z Troch hôrok“ spolu s otázkami o vývoji miestneho strediska. Chvíľku intenzívnej kreativity bolo možné vidieť pri tvorbe reklamy na Tri hôrky s použitím zadaných slov. Vyzývačka so zoznamom úloh, ktoré bolo treba splniť, už bola na konci skutočne mixom všetkého. Každý si mohol prísť na svoje a zapojiť sa tam, na čo mal najviac schopností – podobne ako pri živote strediska.

Na záver ešte pár fotiek v tvare deviatky a zostáva nám len tešiť sa na okrúhle 10. výročie.

:: Fotogaléria ::