SMS a My?

Pod skratkou SMS zrejme každému napadne krátka textová správa používaná v mobilnej komunikácii. SMS však zároveň označuje Saleziánske miništrantské stretnutie, ktoré sa konalo v Žiline 16.-18.2.2018. A nemohli na ňom chýbať ani Tri hôrky z Košíc.

Hoci miništrantov u saleziánov na Troch hôrkach je v nedeľu požehnane, z  Košíc sa vydala iba malá skupina. V Žiline, po ubytovaní a večeri, odštartovali sv. omšou spolu s ostatnými chlapcami z celého Slovenska Saleziánske miništrantské stretnutie. Pre večierkou ich čakalo ešte kreatívne zoznámenie a rozdelenie do skupín a nočná hra.

Nasledujúce sobotné doobedie bolo venované posilneniu duše – workshopy, film a sv. spovede. Čerešničkou na torte bola sv. omša s hudobným doprovodom miestneho výberu animátorov. Posilnení na duchu a neskôr obedom aj na tele sa poobede vrhli na mestskú hru. Brázdili krížom krážom Žilinu a spoznali kúty, o ktorých nevedeli ani niektorí Žilinčania.

Hoci večer už pomaly prichádzala únava, program sa nekončil. Naopak, práve sa začínal vo forme kultúrno-zábavnej talkshow, počas ktorej si mohli overiť svoje miništrantské vedomosti a zručnosti.

Ani sa chlapci nenazdali a bola tu nedeľa – slávnostná sv. omša o 8:00, počas ktorej boli všetci v miništrantskom oblečení. Nasledovali raňajky, pobalenie, upratanie izieb a návrat vlakom so Košíc s prekvapením ukrytím v taške s logom SMS.

:: Fotogaléria ::