2. Pôstna nedeľa

25.02.2018 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 1. MAREC: Tretia pôstna nedeľa

        Dnes je zbierka 3×3 na energie strediska. Vďaka za vašu podporu.

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA STREDOŠKOLÁKOV

         V týchto dňoch prebiehajú duchovné cvičenia chlapcov a dievčat stredoškolákov. Pamätajme na nich v našich modlitbách. Ďakujeme.

KALČETOVÝ TURNAJ

         Včera sa naši chlapci z oratória zúčastnili kalčetového turnaja v Prešove. Mladší obsadili pekné 4. miesto a starší 4. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

KOMUNITNÁ REVÍZIA

         Budúci týždeň v stredu odchádza naša komunita bratov aj sestier na polročnú revíziu. Sväté omše budú zastupovať vo štvrtok bratia saleziáni z Kalvárie a v nedeľu dominikáni a karmelitáni. V piatok sv. omša v stredisku nebude, podobne ani štvrtková adorácia po svätej omši. Toto naše pracovné stretnutie zverujeme do vašich modlitieb.

 MODLITBA VEŠPIER V NEDEĽU

         Z dôvodu našej neprítomnosti v stredisku nebudú dnešnú a budúcu nedeľu ani vešpery s mladými. Vďaka za porozumenie.

UPRATOVANIE

         O týždeň v sobotu 3. 3 upratujú rodiny Durová a Rendošová. O dva týždne 10. 3 upratuje rodina Pilcová . Ďakujeme vopred.

VYHLÁSENIE PREDSTAVITEĽOV KRESŤANSKÝCH CIRKVÍ

         Na nástenke vo vestibule si môžete prečítať vyhlásenie predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku k tzv. Istanbulskému dohovoru.

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE MANŽELOV

         Do pozornosti dávame duchovné cvičenia pre manželov, ktoré sa uskutočnia 15. – 18. 3 2018 v Dolnom Smokovci. Prihlasovať sa môžete zapísaním na papier vo vestibule alebo mailom. Bližšie informácie nájdete na plagáte vo vestibule.

VEĽKONOČNÝ SPEV

         Od dnešného dňa budú bývať každú nedeľu nácviky spevu na Veľkonočné sviatky. Chceme takto začať skôr, aby sme všetko stihli v pokoji. Preto pozývame viacerých záujemcov zapojiť sa do prípravy. Dnes bude nácvik spevu dole v kaplnke, keďže v hudobnej miestnosti nacvičujú deti.

1. Pôstna nedeľa

18.02.2018 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 1. FEBRUÁR: Štvrtok: Katedra sv. Petra, apoštola. Sviatok.

    25. FEBRUÁR: Druhá pôstna nedeľa

         Dnes je zbierka na Charitu. Preto z tohto dôvodu zbierku 3×3 presúvame na budúcu nedeľu. Teraz po sv. omši budeme mať prípravu k sviatostiam v priestoroch kaplnky.

 

KRÍŽOVÁ CESTA RODÍN NA KALVÁRII

         Pozývame dnes všetky rodiny, ktoré môžu prísť na krížovú cestu na Kalváriu. Krížová cesta začína o 14:30 pri kaplnke prvého zastavenia. Jej animácia je zverená nášmu stredisku. Kto je ochotný zapojiť sa nech príde skôr, aby sme si rozdelili zastavenia. Túto modlitbu obetujeme za rodinné a spolupracovnícke stretká, budúce manželské páry a mamičky.

VIZITÁCIA SESTIER FMA

         Do vašich modlitieb zverujeme vizitáciu našej komunity sestier FMA, ktorá začína tento týždeň v utorok. Navštívi ich ešte súčasná provinciálka. Ďakujeme.

STRETNUTIE ANIMÁTOROV

         V stredu bude v tomto týždni stretnutie animátorov, ktoré začína ďakovnou sv. omšou o 17.15h pri príležitosti otvorenia nášho strediska. Sú pozvaní všetci animátori.

DUCHOVNÉ CVIČENIA STREDOŠKOLÁKOV

         Prosíme o modlitby aj za duchovné cvičenia pre chlapcov a dievčatá stredoškolákov, ktoré začínajú budúci piatok. Ďakujeme.

DEŇ MODLITIEB ZA POKOJ VO SVETE

         Svätý otec vyhlásil budúci piatok 23. februára za deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete. Osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. Z tejto príležitosti  budeme mať v našej kaplnke po mládežníckej sv. omši adoráciu na tento úmysel.

UPRATOVANIE

         O týždeň v sobotu 24. 2 upratuje rodina Jakubovova. O dva týždne 3. 3 upratujú rodiny Durová a Rendošová . Ďakujeme vopred.

VEĽKONOČNÝ SPEV

         Je pekným zvykom v tomto spoločenstve, že na Veľkú noc, slávnostnú liturgiu okrášľuje bohatý hudobný sprievod. Preto pozývame všetkých, ktorí by mohli do spevu prispieť na 1.skúšku, ktorá bude už o týždeň 25.2. v nedeľu po sv. omši. 

 2%

V zakladačoch v kaplnke, ale aj vo vestibule nájdete tlačivá na 2%. Kto chce podporiť naše stredisko takýmto spôsobom, budeme vám veľmi vďační. Zároveň vás prosíme o reklamu medzi vašimi známymi a kolegami v práci. Ďakujeme.

5. Nedeľa v období cez rok

04.02.2018 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 1. FEBRUÁR: Pondelok: sv. Agáta, panna a mučenica. Spomienka.
 2. FEBRUÁR: Utorok: sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci. Spomienka.
 3. FEBRUÁR: Streda: bl. Pius IX., pápež. Ľubovoľná spomienka pre sdb rodinu.

9. FEBRUÁR: Piatok: bl. Euzébia Palomíno Yenes, panna. Spomienka pre sdb rodinu.

10. FEBRUÁR: Sobota: sv. Školastika, panna. Spomienka.

11. FEBRUÁR: 6. Nedeľa v období cez rok

                           Prišli nové knihy pre deti, ktoré si môžete kúpiť v našej predajni Don Bosco.

 

DON BOSCO SHOW

         Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dobrý priebeh osláv sviatku sv. Jána Bosca minulú nedeľu nielen na liturgii, ale aj v divadelnej sále na SOŠ automobilová. Nech vám Pán Boh bohato odmení vašu námahu.

STREDISKOVÁ LYŽOVAČKA

         Dnes sa vrátia mladí z lyžovačky na Kubínskej holi. Ďakujeme za vaše modlitby, nikomu sa nič zlé nestalo. Vďaka.

KARNEVAL PRE DETI

         Po rodinnej svätej omši bude teraz karneval v telocvični. Pozývame všetkých rodičov s malými deťmi, ktoré si pripravili masky.

SALEZIÁNSKY PLES

          Na budúcu sobotu 10. 2 2018 sa uskutoční saleziánsky ples v hoteli Centrum. Lístky na tento ples si môžete zakúpiť po rodinnej sv. omši u p. Drahuši Snopkovej. Cena lístka pre dospelú osobu je 30€, pre študentov, ktorí sú členmi DOMKY 16€. Potešia aj nejaké vecné ceny do tomboly.

UPRATOVANIE

         O týždeň v sobotu 10. 2 upratujú rodiny Čonková a Společníková. O dva týždne 17. 2 upratujú rodiny Gmitterová a Múdra. Ďakujeme vopred.

OSLAVA NARODENÍN SESTRY ĽUBICI

         Na budúcu nedeľu budeme po rodinnej sv. omši oslavovať okrúhle narodeniny sestry Ľubici. Kto chce môže sa pridať k týmto oslavám. Prosíme o modlitby za požehnanie pre ňu. Vďaka.

 2%

V zakladačoch v kaplnke, ale aj vo vestibule nájdete tlačivá na 2%.  Kto chce podporiť naše stredisko takýmto spôsobom, budeme vám veľmi vďační. Zároveň vás prosíme o reklamu medzi vašimi známymi a kolegami v práci. Ďakujeme.

MODLITBY

Prosíme o modlitby za nášho asistenta Mira a za direktora, ktorí odchádzajú v tomto nasledujúcom týždni na duchovné cvičenia. Ďakujeme.

4. Nedeľa v období cez rok B

28.01.2018 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

30. JANUÁR: Utorok: bl. Bronislav Markiewicz, kňaz. Spomienka pre sdb rodinu.

31. JANUÁR: Streda: sv. Ján Bosco, kňaz, otec a učiteľ mládeže. Slávnosť pre sdb rodinu.

01. FEBRUÁR: Štvrtok: Všetkých nebohých členov spoločnosti sv. Františka Saleského. Spomienka pre sdb rodinu.

02. FEBRUÁR: Piatok: Obetovanie Pána. Sviatok.

03. FEBRUÁR: Sobota: sv. Blažej, biskup a mučeník. Ľubovoľná spomienka.

04. FEBRUÁR: 5. Nedeľa v období cez rok

Dnes po rodinnej sv. omši je nácvik detského zboru MINIMO v hudobnej miestnosti. Tento týždeň je aj prvý štvrtok v mesiaci, keď býva adorácia do 21. hodiny pred Najsvätejšou Sviatosťou. Z dôvodu lyžovačky sa však adorácia presúva na utorok.

 

DON BOSCO SHOW

Dnes sa v priestoroch divadelnej sály na SOŠ automobilová uskutoční tradičné predstavenie „Don Bosco Show“, na ktoré vás všetkých srdečne pozývame. Príďte zažiť atmosféru radosti a rodinnosti, ktorú pre vás pripravili mladí zo saleziánskych stredísk v Košiciach. Predstavenie začína poobede o 16. hodine a vstupné je dobrovoľné. Kto chce doniesť koláče na pohostenie môže ich priniesť priamo do sály, alebo do 15. hodiny k nám do strediska. Vďaka.

VOLEJBAL V TELOCVIČNI

Pre záujemcov volejbalu dávame do pozornosti možnosť si zahrať každý pondelok večer o 20.20 v našej telocvični. Hlásiť sa môžete u Števa Záňa.

STRETNUTIE ANIMÁTOROV

Tento týždeň v stredu, pri príležitosti sviatku sv. Jána Bosca bude v stredisku stretnutie animátorov. Začíname o 17. 15 mládežníckou sv. omšou. Pozývame všetkých animátorov.

STREDISKOVÁ LYŽOVAČKA

Tento týždeň vo štvrtok odchádzame s mladými z nášho strediska na lyžovačku do Dolného Kubína. Celú túto akciu zverujeme do vašich modlitieb, aby sa nikomu nič zlé nestalo. Z tohto dôvodu bude stredisko v piatok cez polročné prázdniny zatvorené a nebude ani mládežnícka sv. omša.

KARNEVAL PRE DETI

Budúcu nedeľu bude po rodinnej sv. omši v priestoroch telocvične aj karneval, na ktorý vás pozývame spolu s vašimi malými deťmi.

SALEZIÁNSKY PLES

Do pozornosti dávame saleziánsky ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 10. 2 2018 v hoteli Centrum. Lístky na tento ples si môžete zakúpiť po rodinnej sv. omši u p. Drahuši Snopkovej. Cena lístka pre dospelú osobu je 30€, pre študentov, ktorí sú členmi DOMKY 16€. Potešia aj nejaké vecné ceny do tomboly.

UPRATOVANIE

O týždeň v sobotu 03. 2 upratuje rodina Szekelyová. O dva týždne 10. 2 upratujú rodiny Čonková a Společníková. Ďakujeme vopred.

POBYT V KOMUNITE

Tento týždeň k nám do komunity prišiel Anatolij Gulyajev, mladý muž z Jakutska, ktorý chce zažiť saleziánsku skúsenosť komunity a oratória. Má 24 rokov, komunikuje rusky a anglicky, a bude sa zapájať do apoštolátu strediska.

3. Nedeľa v období cez rok B

21.01.2018 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 • 22. JANUÁR: Pondelok: bl. Laura Vicuňová, panna a mučenica. Spomienka pre sdb rodinu.
 • 24. JANUÁR: Streda: sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi, titulárny patrón saleziánskej rodiny. Spomienka pre sdb rodinu.
 • 25. JANUÁR: Štvrtok: Obrátenie sv. Pavla, apoštola.
 • 26. JANUÁR: Piatok: sv. Timotej a Títus, biskupi. Spomienka.
 • 28. JANUÁR: 4. Nedeľa v období cez rok

Dnes je zbierka na energie strediska. Ďakujeme za vašu podporu. Dnešnú a budúcu nedeľu bude po rodinnej sv. omši nácvik detského zboru MINIMO v hudobnej miestnosti. Tento týždeň sa modlíme za jednotu kresťanov a od zajtrajšieho dňa sa modlíme deviatnik k don Boscovi. Kto sa chce pripojiť, texty nájde na našej facebookovej stránke.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE RODINY A ASC

Tento týždeň v stredu bude duchovná obnova pre rodiny a ASC v našom stredisku. Začíname o 18. hodine a pozývame všetkých rodičov.

DON BOSCO SHOW

Aj tento rok pozývame všetkých rodičov, mladých a sympatizantov saleziánskeho diela na tradičné predstavenie „Don Bosco Show“, ktoré sa uskutoční budúcu nedeľu 28. 1 2018 v priestoroch divadelnej sály na SOŠ automobilová. Predstavenie začína poobede o 16. hodine a vstupné je dobrovoľné. Prosíme o pomoc mamičky, ktoré môžu napiecť slané/sladké pečivo, alebo koláče pre účinkujúcich. Vďaka.

SALEZIÁNSKY PLES

Do pozornosti už dávame aj saleziánsky ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 10. 2 2018 v hoteli Centrum. Lístky na tento ples si môžete zakúpiť po rodinnej sv. omši u p. Drahuši Snopkovej. Cena lístka pre dospelú osobu je 30€, pre študentov, ktorí sú členmi DOMKY 16€.

UPRATOVANIE

O týždeň v sobotu 27. 1 upratujú rodiny Vlada a Jana Snopku. O dva týždne 03. 2 upratuje rodina Szekelyová. Ďakujeme vopred.

 

 

 

 

 

 

2. Nedeľa v období cez rok B

14.01.2018 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

15. JANUÁR: Pondelok: bl. Alojz Variara, kňaz. Spomienka pre sdb rodinu.

17. JANUÁR: Streda: sv. Anton, opát. Spomienka.

21. JANUÁR: 3. Nedeľa v období cez rok

Na budúcu nedeľu bude zbierka na energie strediska. Ďakujeme za vašu podporu.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MLADÝCH

Tento týždeň v stredu bude duchovná obnova pre mladých v našom stredisku. Začíname o 18. hodine a pozývame všetkých stredoškolákov a vysokoškolákov.

VIZITÁCIA PROVINCIÁLA V KOMUNITE

Do vašich modlitieb zverujeme vizitáciu našej komunity, ktorá začína budúci týždeň v sobotu. Príde k nám otec provinciál J. Ižold.

DON BOSCO SHOW

Aj tento rok pozývame všetkých rodičov, mladých a sympatizantov saleziánskeho diela na tradičné predstavenie „Don Bosco Show“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 28. 1 2018 v priestoroch divadelnej sály na SOŠ automobilová. Predstavenie začína poobede o 16. hodine a vstupné je dobrovoľné.

SALEZIÁNSKY PLES

Do pozornosti už dávame aj saleziánsky ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 10. 2 2018 v hoteli Centrum. Lístky na tento ples si môžete zakúpiť už budúcu nedeľu po rodinnej sv. omši u p. Drahuši Snopkovej. Cena lístka pre dospelú osobu je 30€, pre študentov, ktorí sú členmi DOMKY 16€.

UPRATOVANIE

O týždeň v sobotu 20. 1 upratujú rodiny Salokyová a Szekelyová. O dva týždne 27. 1 upratujú rodiny Vlada a Jana Snopku. Ďakujeme vopred.

4. Adventná nedeľa B

24.12.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 1. DECEMBER: Pondelok: Narodenie Pána. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
 2. DECEMBER: Utorok: sv. Štefan, prvý mučeník. Sviatok.
 3. DECEMBER: Streda: sv. Ján, apoštol a evanjelista. Sviatok.
 4. DECEMBER: Štvrtok: Svätých Neviniatok, mučeníkov. Sviatok.

31.DECEMBER: Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Sviatok.

                           Dnešnú nedeľu, keďže je zároveň aj štedrý deň, po sv. omši čajovňa nebude. Je to z dôvodu, aby sme mali viac času na prípravu sviatkov. Vďaka za pochopenie. Vo vestibule si môžete zobrať do svojich rodín nový misijný kalendár.

 

POĎAKOVANIE DOBRODINCOM

Chceme poďakovať všetkým našim dobrodincom, ktorí nám pomáhali počas adventu a pred Vianocami zabezpečiť mnohé aktivity a fungovanie nášho strediska. Ďakujeme tiež tým, ktorí oprali miništrantské veci, robili výzdobu alebo pomohli akýmkoľvek spôsobom. Ďakujeme aj za darčeky pre bratov a sestry v našej komunite a vašu podporu. Nech vám to Pán bohato odmení.

ASISTENT DANO V KOŠICIACH

Oznamujeme, že k nám do Košíc zavíta aj náš bývalí asistent Dano Holúbek, ktorý je na prázdninách na Slovensku. Stretnúť sa s ním môžete u nás už budúcu nedeľu.

SILVESTROVSKÝ FUTBALOVÝ TURNAJ

Pozývame mladých od deviateho ročníka ZŠ, SŠ a VŠ na Silvestrovský futbalový turnaj v našej telocvični. Začíname poobede o 14:30h. Bližšie informácie ako aj prihlasovanie u nášho asistenta Mira, alebo na plagáte vo vestibule.

UPRATOVANIE

O dva týždne 6. januára upratuje rodina Fabiková. Ďakujeme vopred.

NOVÉ CD „ŽALMY III.“

Vyšlo očakávané nové CD s názvom „Žalmy III“ od skupiny Saleziáni. Zakúpiť si ho môžete po svätej omši v našej predajni. Cena za jeden kus je 6€.

3. Adventná nedeľa B

17.12.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 1. DECEMBER: Štvrtok: sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi. Spomienka.
 2. DECEMBER: Sobota: sv. Ján Kentský, kňaz. Spomienka.
 3. DECEMBER: 4. Adventná nedeľa.

                           Dnes je aj zbierka 3×3 na energie strediska. Pán Boh zaplať za vašu pomoc. Dnes máme aj adventné predpoludnie, kde si budeme môcť v priestoroch herne vyrábať vianočné ozdoby, oblátky alebo v čajovni tiež dať si vianočný punč. Prosíme preto chlapov pomôcť pripraviť priestor herne. Po sv. omši máme prípravu k sviatostiam, prosíme o uzatvorenie dverí v kaplnke. Na budúcu adventnú nedeľu je zároveň aj štedrý deň. Preto po sv. omši nebude čajovňa, aby sme mali viac času na prípravu sviatkov. Vďaka za pochopenie. Dnes sv. otec František slávi narodeniny 81. rokov. Môžeme naňho myslieť vo svojich modlitbách.

 

UPRATOVANIE

         Budúci týždeň v piatok budú upratovať priestory strediska mladí po duchovnej obnove. Ďakujeme vopred za pomoc.

PREDVIANOČNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN, ASC A MLADÝCH

Oznamujeme rodičom, že duchovná obnova pre rodiny a spolupracovníkov bude v Pondelok 18. 12 2017. Začíname v našej kaplnke o 17.30 h a pozývame všetkých. Duchovná obnova pre mladých bude budúci piatok 22.12 2017 a začíname o 18. hodine. Z tohto dôvodu bude mládežnícka sv. omša až o 19.30. hodine.

PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE

V týždni pred Vianocami budú počas sv. omší pre verejnosť spovedať dvaja kňazi. V sobotu 23. 12 budeme spovedať v kostoloch na Kalvárii a sv. Gorazda a spol. Na štvrtú adventnú nedeľu budeme spovedať počas dopoludňajších sv. omší. Počas vianočných sviatkov sa pri sv. omšiach spovedať nebude.

NÁKUP KNÍH V PREDAJNI

V našej predajni si môžete ešte zakúpiť knihy dnešnú nedeľu po sv. omšiach, alebo po dohode s p. Kozákovou počas nasledujúceho týždňa. Najbližší predaj kníh v novom roku bude až 7. januára.

PODPORA MÉDIÍ

Z redakcie Denníka POSTOJ nám prišiel list od šéfredaktora  s prosbou o podporu kresťanských médií na Slovensku. Kto má záujem si ho prečítať nájde ho na nástenke vo vestibule.

PETÍCIA NA ZÁCHRANU KARMELITÁNOK V KOŠICIACH

         Do pozornosti dávame petíciu za záchranu kláštora bosých karmelitánok v Košiciach II. Tak ako sme v roku 2015 pomáhali zachovať prítomnosť karmelitánok v Košiciach, aj dnes chce investor jazdeckého klubu EMCAR namiesto výstavby tohto klubu investovať do výstavby viacpodlažných obytných domov v tesnej blízkosti kláštora. Svojim podpisom pomôžme zachrániť pre mesto Košice tento vzácny zdroj milosti. Všetky informácie k petícii si môžete prečítať na nástenke vo vestibule. Prosíme v petičných hárkoch neškrtať, nepoužívať skratky pre názvy miest a písať čitateľne.

2. Adventná nedeľa

10.12.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 1. DECEMBER: Streda: sv. Lucia, panna a mučenica. Spomienka.
 2. DECEMBER: Štvrtok: sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi. Spomienka.
 3. 17.DECEMBER: 3. Adventná nedeľa.

                           Minulú nedeľu sa na charitu vyzbieralo 288 €. Na budúcu nedeľu je zbierka 3×3 pre stredisko. Pán Boh zaplať za vašu pomoc. Pripomíname, že na budúcu nedeľu po rodinnej sv. omši bude aj príprava k sviatostiam. Teraz po sv. omši zavíta do našej kaplnky medzi deti Mikuláš.

 

UPRATOVANIE

         Na budúcu sobotu upratujú rodiny Kacsmáriková a Kakalejčiková. O dva týždne upratujú mladí v piatok po duchovnej obnove. Ďakujeme vopred za pomoc.

VIANOČNÝ VEČER S MAJÁKOM NÁDEJE

Budúcu nedeľu máme v našom stredisku vianočnú večeru s rodinami z Majáku nádeje. Kto by chcel pomôcť s vianočnou večerou nech sa hlási u nášho spolubrata Paľa Kalatu. Ďakujeme za pomoc a zverujeme túto akciu do vašich modlitieb.

PREDVIANOČNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN, ASC A MLADÝCH

Oznamujeme rodičom, že duchovná obnova pre rodiny a spolupracovníkov bude v Pondelok 18. 12 2017. Začíname v našej kaplnke o 17.30 h a pozývame všetkých. Duchovná obnova pre mladých bude o dva týždne v piatok 22.12 2017 a začíname o 18. hodine. Z tohto dôvodu bude mládežnícka sv. omša až o 19.30. hodine. Po sv. omši budeme s mladými upratovať priestory kaplnky a strediska.

PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE

V týždni pred Vianocami budú počas sv. omší pre verejnosť spovedať dvaja kňazi. V sobotu 23. 12 budeme spovedať v kostoloch na Kalvárii a sv. Gorazda a spol. Spovedať budeme štvrtú adventnú nedeľu počas dopoludňajších sv. omší. Vo vianočných sviatkoch počas sv. omší nebudeme spovedať.

NÁKUP KNÍH V PREDAJNI

V našej predajni si môžete počas týchto nedieľ zakúpiť nové tituly kníh, hoci aj pod vianočný stromček. Knihy máme z Vydavateľstva don Bosco ale aj od Františka. Prišlo nové číslo z edície Viera do vrecka, kde sa pozrieme teraz na vzťah viera a veda. Nájdete aj tituly pre detských čitateľov.

RODIČOVSKÉ VEČERY

Informujeme, že sa úspešne ukončil už druhý turnus „ rodičovských večerov“, ktorý bol zameraný na výchovu mládeže. Chceme poďakovať rodine Štefana Demetera, Jana  Marcina, Beate Micheľovej a stretku Michala Smoleňa za prípravu, animáciu a sprevádzanie počas kurzov. Nech Pán štedro odmení vašu námahu.

INFORMÁCIE O PRESTAVBE STREDISKA

Posledné obdobie sa komunita a zástupcovia laikov z nášho strediska stretávala a konfrontovala s provinciálnou radou ohľadom možnej prestavby nášho strediska. Chceme informovať všetkých o oficiálnych výsledkoch z týchto rokovaní.

 • Provinciálna rada súhlasí s pomenovaním miestnej komunity potreby väčšieho liturgického priestoru v stredisku.
 • Provincia ale nemá na tento zámer prostriedky a ani ho nepovažuje aktuálne za najväčšiu investičnú prioritu na úrovni provincie.
 • Miestna komunita môže rozvíjať hľadanie realizovateľného riešenia, na ktoré jej budú ekonomické a personálne sily postačovať v priebežnej komunikácii s provinciálnym ekonómom.

 

Pre nás z toho vyplýva nasledovné odporúčanie z provincie:

 • Keďže provincia vníma tento náš projekt ako nákladný a v danej situácii kvôli svedectvu a nedostatočnému krytiu projektu nerealizovateľný, odporúča hľadať lacnejšiu alternatívu riešenia väčšieho liturgického priestoru. Z tohto dôvodu rušíme aj zbierku na tento náš projekt, ktorá začala v júni tohto roku v rámci zbierky 3×3 a vraciame jej prvotný úmysel na energie strediska. Prosíme dobrodincov, ktorí vyslovene prispeli na prestavbu strediska a nesúhlasia s ponechaním finančného príspevku na potreby strediska, nech sa ohlásia direktorovi komunity. Na prestavbu sa k dnešnému dňu zatiaľ vyzbieralo od dobrodincov na účet a v zbierkach v kaplnke 3 302 €. Ako komunita sme otvorení na akúkoľvek spätnú väzbu z vašej strany na rozhodnutie provincie, či riešenie zväčšenia liturgického priestoru do budúcna.