1. Pôstna nedeľa

18.02.2018 

LITURGICKÝ KALENDÁR

  1. FEBRUÁR: Štvrtok: Katedra sv. Petra, apoštola. Sviatok.

    25. FEBRUÁR: Druhá pôstna nedeľa

         Dnes je zbierka na Charitu. Preto z tohto dôvodu zbierku 3×3 presúvame na budúcu nedeľu. Teraz po sv. omši budeme mať prípravu k sviatostiam v priestoroch kaplnky.

 

KRÍŽOVÁ CESTA RODÍN NA KALVÁRII

         Pozývame dnes všetky rodiny, ktoré môžu prísť na krížovú cestu na Kalváriu. Krížová cesta začína o 14:30 pri kaplnke prvého zastavenia. Jej animácia je zverená nášmu stredisku. Kto je ochotný zapojiť sa nech príde skôr, aby sme si rozdelili zastavenia. Túto modlitbu obetujeme za rodinné a spolupracovnícke stretká, budúce manželské páry a mamičky.

VIZITÁCIA SESTIER FMA

         Do vašich modlitieb zverujeme vizitáciu našej komunity sestier FMA, ktorá začína tento týždeň v utorok. Navštívi ich ešte súčasná provinciálka. Ďakujeme.

STRETNUTIE ANIMÁTOROV

         V stredu bude v tomto týždni stretnutie animátorov, ktoré začína ďakovnou sv. omšou o 17.15h pri príležitosti otvorenia nášho strediska. Sú pozvaní všetci animátori.

DUCHOVNÉ CVIČENIA STREDOŠKOLÁKOV

         Prosíme o modlitby aj za duchovné cvičenia pre chlapcov a dievčatá stredoškolákov, ktoré začínajú budúci piatok. Ďakujeme.

DEŇ MODLITIEB ZA POKOJ VO SVETE

         Svätý otec vyhlásil budúci piatok 23. februára za deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete. Osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. Z tejto príležitosti  budeme mať v našej kaplnke po mládežníckej sv. omši adoráciu na tento úmysel.

UPRATOVANIE

         O týždeň v sobotu 24. 2 upratuje rodina Jakubovova. O dva týždne 3. 3 upratujú rodiny Durová a Rendošová . Ďakujeme vopred.

VEĽKONOČNÝ SPEV

         Je pekným zvykom v tomto spoločenstve, že na Veľkú noc, slávnostnú liturgiu okrášľuje bohatý hudobný sprievod. Preto pozývame všetkých, ktorí by mohli do spevu prispieť na 1.skúšku, ktorá bude už o týždeň 25.2. v nedeľu po sv. omši. 

 2%

V zakladačoch v kaplnke, ale aj vo vestibule nájdete tlačivá na 2%. Kto chce podporiť naše stredisko takýmto spôsobom, budeme vám veľmi vďační. Zároveň vás prosíme o reklamu medzi vašimi známymi a kolegami v práci. Ďakujeme.